.

Цвєткова Л. Б.

Навч. посібник. –  Львів. –  292 с.

ISBN 978-966-418-110-2

Теоретичний і практичний матеріал  цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти теоретичними основами колоїдної хімії, зрозуміти властивості і закономірності поведінки типових дисперсних систем. В розділах книги, де це доцільно, подаються розв’язки типових задач, а в кінці книги – задачі для самостійного розв’язування.
Книга адресована для студентів нехімічних спеціальностей, викладачам ВНЗ, але нею можуть скористатись також практичні працівники, зайняті в різних галузях промисловості.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. Класифікація дисперсних систем. Методи одер­жан­ня колоїдних систем
Тема 2. Молекулярно-кінетичні властивості колоїдних систем
Тема 3. Оптичні властивості колоїдів
Тема 4. Поверхневі явища. Адсорбція
Тема 5. Електричні властивості колоїдних систем
Тема 6. Стійкість дисперсійних систем. Коагуляція
Тема 7. Структурно-механічні властивості дисперсних систем
Тема 8. Властивості розчинів полімерів
Тема 9. Структура і механічні властивості полімерних систем