.

Бех О. В., Городня Т. А., Щербак А. Ф.

Навчальний посібник. -212 с.

ISBN 966-2025-12-5  

Навчальний посібник містить задачі з курсу математичного програмування. Розглядається низка економічних ситуацій, які рекомендується розв’язувати як задачі оптимізації. Зміст та матеріал навчального посібника відповідає нормативному документу “Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” щодо нормативної дисципліни “Математичне про­грамування”, яка входить до дисциплін циклу природно-наукової та загально-економічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.
Збірник задач призначено для студентів економічних спеціальностей вузів усіх форм навчання для вивчення задач математичного програмування, а також для практичних працівників різних сфер господарювання.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Cтислий зміст
1. Математичні моделі загальної задачі лінійного програмування
2. Задачі лінійного програмування: графічний метод
3. Задачі лінійного програмування: симплексний метод
4. Теорія двоїстості та двоїсті оцінки в аналізі розв’язків лінійних оптимізаційних моделей
5. Транспортна задача
6. Задачі динамічного програмування
7. Цілочислові задачі лінійного програмування
8. Задача про призначення
9. Задача про кільцевий маршрут
10. Задачі на мережах
11. Задачі нелінійного програмування
12. Елементи теорії ігор. Матричні ігрові задачі
13. Виробничі ситуації