.

Цвєткова Л. Б.

Навчальний посібник. – Ч. І.– 398 с.

ISBN 966-8340-82-5

Теоретичний і практичний матеріал цієї книги побудований таким чином, щоб користувач міг без допомоги викладача оволодіти основами загальної хімії, зрозуміти закономірності хімічних процесів, глибше засвоїти хімічні терміни та поняття, виробити у себе хімічне мислення, сталий інтерес до хімії, уміння самостійно розв’язувати типові задачі з неорганічної хімії.
Книга адресована перш за все слухачам та викладачам підготовчих відділень вищих навчальних закладів, але нею можуть користуватися також абітурієнти та студенти нехімічних спеціальностей, учні та вчителі хімії середніх шкіл, гімназій, ліцеїв та всі, хто цікавиться хімічними дисциплінами.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Cтислий зміст
Тема 1. Поняття про атом, молекулу, моль
Тема 2. Основні закони хімії
Тема 3. Періодичний закон і періодична система елементів Д. І. Менделєєва. Будова атомів
Тема 4. Хімічний зв’язок
Тема 5. Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага
Тема 6. Розчини. Теорія електролітичної дисоціації
Тема 7. Найважливіші класи неорганічних сполук
Тема 8. Окисно-відновні реакції. Електроліз
Тема 9. Хімічні рівняння і стехіометричні розрахунки за ними
Чудові досліди з хімії