.

Дудюк Д. Л., Мазепа С. С., Мисик М. М.

Навчальний посібник. – 278 с.

ISBN 966-8340-53-1  

У посібнику описані в об’ємі навчальної програми курсу “Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані комплекси” системи керування робототехнічними комплексами та гнучким автоматизованим виробництвом. О п исані системи циклового, позиційного, контурного програмного керування промисловими роботами першого покоління.
Адаптивні системи керування роботами другого покоління розглянуті в сукупності зі сучасними структурами роботехнічних комплексів. Подані приклади застосування таких систем у виробництві прецизійних виробів та для керування транспортно-маніпуляційними роботами.
Розглянуті функціональні структури роботів зі штучним інтелектом третього покоління. Дана характеристика, описані функції та структури гнучких автоматизованих виробничих систем.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Cтислий зміст
РОЗДІЛ 1. Промислові роботи та робототехнічні комплекси
РОЗДІЛ 2. Приводи промислових роботів
РОЗДІЛ 3. Системи автоматичного керування роботами
РОЗДІЛ 4. Інформаційні системи промислових роботів
РОЗДІЛ 5. Застосування промислових роботів у РТК
РОЗДІЛ 6. Гнучкі автоматизовані виробничі системи
РОЗДІЛ 7. Обладнання ГВС
РОЗДІЛ 8. Системи керування гнучким автоматизованим виробництвом
РОЗДІЛ 9. Моделювання систем гнучкого автоматизованого виробництва