.

Мандрус В. І.

Підручник. – 340 с.

ISBN 966-8340-36-1

У підручнику наведені класифікації, основи теорії, характеристики, спосо-би регулювання, конструкції насосів, вентиляторів, газодувів, компресорів, автоматизованих насосних агрегатів, які використовуються в комунальному та водному господарстві. Розглянуто спільну роботу нагнітача з трубопровідною мережею. Описано програму розрахунків на ЕОМ деяких параметрів на-сосів для регулювання подачі. Подається 54 приклади розв’язання задач і 132 задачі для самостійного розв’язування.
Для студентів вищих закладів освіти, які навчаються за напрямами “Будів-ництво” та “Водні ресурси”, а також для студентів інших технічних напрямів та спеціальностей.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
1. Загальні відомості про нагнітачі
2. Основи теорії динамічних насосів та вентиляторів
3. Спільна робота нагнітача з мережею
4. Конструкції динамічних насосів та вентиляторів
5. Об’ємні насоси
6. Гідроелеватори та нагнітачі-апарати
7. Компресори