.

Бедрій Я. І., Нечай В. Я.

Навчальний посібник. – 512 с.

ISBN 966-2025-07-1  

У навчальному посібнику висвітлюється систематизований матеріал стосовно навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”. Розглядаються питання системного аналізу безпеки життєдіяльності, аспекти життєдіяльності людини в системі “Людина – машина – середовище існування”, безпека життєдіяльності в повсякденних умовах виробництва та в побуті, в умовах надзвичайних ситуацій, значна увага приділена питанням охорони праці на підприємствах, надання долікарської допомоги потерпілим.
Посібник розрахований на студентів університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, училищ і ліцеїв, викладачів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, працівників служб охорони праці та цивільної оборони.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
Розділ 1. Основи безпеки життєдіяльності
Розділ 2. Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах  виробництва і у побуті
Розділ 3. Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях
Розділ 4. Медицина катастроф