.

Поважний О. С., Орлова Н. С., Свечкіна А. Л.

Навч. посібник. — Львів. — 361 с.

ISBN  978-617-574-008-8 

Структура навчального посібника “Цінні папери і фондовий ринок” акцентує увагу на ключових елементах сучасного розвитку складових елементів та інструментів фондового ринку України та світу. У навчальному посібнику надано формалізований теоретичний та практичний матеріал викладений у одинадцяти розділах згідно з навчальною програмою дисципліни “Цінні папери і фондовий ринок”.
Запропонований навчальний посібник розкриває принципи, на яких будується функціонування ринку цінних паперів, його роль в процесі залучення та ефективного примноження капіталу за допомогою фінансових інструментів, особливості здійснення та оцінки прибутковості інвестицій в цінні папери, провідну практику розвинутих країн світу щодо впровадження та ефективного функціонування сучасних фондових механізмів. Важливим є наявність матеріалів статистичного та інформаційного характеру, які всебічно висвітлюють сучасний стан і тенденції формування ринку цінних паперів в Україні. У посібнику студентам надано можливість самостійної перевірки знань у формі рішення практичних завдань та відповідей на контрольні питання за розділами.
Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів та викладачів економічних вузів, а також фахівців з цінних паперів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Змістовий модуль 1. Поняття та види ринків цінних паперів
Змістовий модуль 2. Основи функціонування ринку цінних паперів
Змістовий модуль 3. Цінні папери, їх види та особливості використання
Змістовий модуль 4. Акції, умови їх випуску та обігу в Україні
Змістовий модуль 5. Боргові та інші види цінних паперів на фондовому ринку України
Змістовий модуль 6. Емісія цінних паперів
Змістовий модуль 7. Торговельна система на ринку цінних паперів
Змістовий модуль 8. Облікова система на ринку цінних паперів
Змістовий модуль 9. Організаційно оформлені ринки цінних паперів
Змістовий модуль 10. Регулятивна інфраструктура ринку цінних паперів
Змістовий модуль 11. Фінансові розрахунки з цінними паперами