.

Пінішко В. С.

Навчальний посібник, – 292 с.

Навчальний посібник структурований на чотири теми. У першій темі “Основи ціно- і тарифоутворення” ціни і тарифи та їх формування розглядаються на макрорівні, теоретичні засади яких служать фундаментом і стартовим рубежем для наступних тем, в яких ціно- і тарифоутворення переносяться на мікрорівень, тобто на рівень суб’єктів ціно- і тарифоутворення у різних галузях і сферах національної економіки. Третя тема “Система контролю за цінами і тарифами” виокремлена. У тему включений моніторинг цін і тарифів.
Посібник призначений для самостійного вивчення навчальних дисциплін “Ціни і ціноутворення”, “Цінова політика”, “Тарифи і тарифні системи” та дисциплін аналогічного профілю.
Посібник стане добрим помічником викладачам загальноекономічних дисциплін, аспірантам, науковцям.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. Основи ціно- і тарифотворення на макрорівні
Тема 2. Ціноутворення на макрорівні: на підприємствах основних галузей і сфер економіки
Тема 3. Система тарифів і тарифотворення
Тема 4. Система контролю за цінами і тарифами