.

Мицак О. В., Чуй І. Р.

Навчальний посібник, 2-ге вид. доп. і перероб. – 228 с.

ISBN 966-2025-14-6

Посібник підготовлений відповідно до програми з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент», яка включена в навчальні плани підготовки фахівців із спеціальностей, де передбачено вивчення даного предмету. У ньому висвітлено навчальну програму, плани практичних і семінарських занять, навчальні та тестові завдання для самостійного вивчення програмного матеріалу та систему контролю знань. Посібник розрахований для студентів усіх спеціальностей, що вивчають «Фінансовий менеджмент »

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
Тема 3. Методи визначення вартості грошей у часі та їх використання у фінансових розрахунках
Тема 4. Управління активами
Тема 5. Вартість і оптимізація структури капіталу
Тема 6. Управління прибутком
Тема 7. Управління грошовими потоками на підприємстві
Тема 8. Управління інвестиціями
Тема 9. Управління фінансовими ризиками
Тема 10. Аналіз фінансових звітів
Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування
Тема 12. Антикризове управління фінансами підприємств