.

Біла О. Г.

Навч. посіб. – Львів – 383 с.

ISBN 978-966-2025-46-0

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні і практичні аспекти організації та управління фінансами підприємств, види і форми грошових розрахунків, формування і використання грошових доходів і прибутку; принципи і порядок оподаткування, організації оборотних коштів, кредитування; фінансове забезпечення відтворення основних фондів; методи оцінки фінансового стану підприємства та розробки фінансового плану; процедура раннього попередження банкрутства та досудової санації підприємства. Посібник написано згідно з типовою навчальною програмою дисципліни “Фінанси підприємств”.
Навчальний посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів і практичних працівників у сфері фінансів та бізнесу.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
Тема 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
Тема 6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
Тема 7. ОБОРОТНІ КОШТИ
Тема 8. КРЕДИТУВАННЯ ПІД-ПРИЄМСТВ
Тема 9. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Тема 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ