.

Онисько С. М.

Підручник. – 265 с.
 
ISBN  966-8340-61-2

Фінансова санація одних підприємств та ефективне застосування ліквідаційних процедур до інших вимагає теоретико-методичного забезпечення фінансової санації та підготовки кваліфікованих фахівців у цій галузі. Одним з напрямків такої підготовки є вивчення дисципліни “Фінансова санація та банкрутство під­при­ємств”. Автор цього видання, використовуючи напрацювання зарубіжних і вітчизняних вчених, на належному теоретичному рівні висвітлює загальні питання економічної суті фінансової санації підприємств; шляхи реструктуризації; методи державної фінансової підтримки санації підприємств; економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, а також може використовуватись у практичній роботі, оскільки містить ряд роз’яснень методичного характеру з використанням діючих нормативних актів законодавчого та інструктивного характеру.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України 

Стислий зміст
Тема 1. Основи фінансової санації підприємств
Тема 2. Оцінювання санаційної спроможності підприємства
Тема 3. План фінансової санації підприємств
Тема 4. Досудова санація
Тема 5. Санація підприємств у судовому порядку
Тема 6. Фінансування санації підприємств
Тема 7. Санаційна реструктуризація підприємства
Тема 8. Державна фінансова підтримка санації підприємств
Тема 9. Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідація підприємств
Тема 10. Особливості санації, банкрутства та ліквідації підприємств різних форм власності та видів діяльності
Тема 11. Шляхи визначення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм