.

І. Г. Костирко, Л. Б. Гнатишин, Л. П. Петришин, М. П. Гарасим ; за ред. І. Г. Костирка.

Навч. посібник – Львів :  Магнолія 2006 – 320 с.

ISBN 978-617-574-017-0

Викладено основи підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту у вищій школі із врахуванням міжнародної стандартизації бухгалтерського обліку і аудиту, розвитку облікової думки в Україні та особливостей організації обліку і звітності на підприємствах. Висвітлено логіку і зміст навчального процесу в університеті з опанування професії бухгалтера.
Для студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації напряму «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит», викладачів облікових дисциплін і всіх, хто цікавиться організацією навчального процесу в університеті з підготовки бухгалтерів і аудиторів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Історія бухгалтерського обліку
Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку і контролю в Україні
Розділ 3. Кому і чому потрібні бухгалтери. Суть професії
Розділ 4. Організація звітності та податкові відносини підприємства
Розділ 5. Аудит у системі економічного контролю і його икористання в управлінні підприємством
Розділ 6. Організація обліку і аудиту за кордоном
Розділ 7. Університетська освіта в Україні
Розділ 8. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців в університеті
Розділ 9. Форми навчання та організації освітнього процесу
Розділ 10. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи