.

Біла О. Г., Чуй І. Р.

Навч. посіб. – Львів  – 390 с.

ISBN 978-617-574-005-7

Посібник підготовлений в розрізі тем, передбачених новою освітньо-професійною програмою. В ньому представлено сучасні теоретичні підходи до вивчення сутності фінансів, становлення і розвитку фінансової науки, фінансової політики і фінансового права, податкової та бюджетної політики, фінансової безпеки держави, дано характеристику фінансів і фінансової системи країн з розвиненою ринковою економі­кою та фінансів Європейського Союзу.
Посібник написано згідно з навчальною програмою дисципліни “Фінанси”. Він рекомендується для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів та всіх тих, хто самостійно вивчає цей важливий і надзвичайно цікавий курс “Фінанси”.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ
Тема 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
Тема 3. ГЕНЕЗИС І ЕВОЛЮЦІЯ ФІНАНСІВ
Тема 4. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОЇ НАУКИ
Тема 5. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Тема 6. ПОДАТКИ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Тема 7. БЮДЖЕТ. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА
Тема 8. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ
Тема 9. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
Тема 10. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ. БЮДЖЕТНИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ І ФІНАНСОВЕ ВИРІВНЮВАННЯ
Тема 11. СОЦІАЛЬНІ ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ
Тема 12. ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тема 13. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ