.

Благун І. Г., Сорока Р. С., Єлейко І. В.

Навчальний посібник – 314 с.

ISBN 966-2025-17-0

У навчальному посібнику для самостійного вивчення курсу “Фінанси” висвіт­лено сутність фінансів, їх функції та роль, розглянуто фінансову систему, фінансову політику і фінансовий механізм. Значна увага приділена таким темам, як доходи і видатки державного бюджету, податкова система, місцеві фінанси, цільові державні фонди, фінансовий ринок, міжнародні фінанси та ін. Зручна структура посібника (конспект лекцій, плани семінарських і практичних занять, питання для самостійного опрацювання, тестові завдання для закріплення матеріалу, термінологічний словник, тематика рефератів, список рекомендованої літератури) дає змогу легше засвоїти навчальний матеріал.
Розраховано для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансової системи.

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Суть фінансів, їхні функції і роль
Тема 2. Фінансова система
Тема 3. Фінансова політика і фінансовий механізм
Тема 4. Фінанси підприємницьких структур
Тема 5. Державні фінанси
Тема 6. Бюджет і бюджетна система
Тема 7. Доходи і видатки державного бюджету
Тема 8. Податки та податкова система
Тема 9. Місцеві фінанси
Тема 10. Державні цільові фонди
Тема 11. Державний кредит і державний борг
Тема 12. Страхування і страховий ринок
Тема 13. Фінансовий ринок
Тема 14. Міжнародні фінанси