.

Гриб C. М.

Навчальний посібник – 224 с.

ISBN 966-8340-81-7

В навчальному посібнику подаються схеми, таблиці та формули, що розкривають зміст основних тем курсу “Фінанси підприємств”. Містить також деякі текстові коментарі. До кожної теми подано перелік основних термінів та понять, які бажано засвоїти, питання для самоконтролю, перелік літератури, з якою бажано ознайомитися в процесі вивчення теми. Дозволяє самостійно визначати зв’язки між окремими процесами та явищами, формувати думки і коментувати зв’язки.
Для студентів економічних спеціальностей та працівників, що займаються фінансовою роботою.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Основи фінансів підприємств
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств
Тема 3. Грошові надходження підприємств
Тема 4. Формування і розподіл прибутку підприємств
Тема 5. Оподаткування підпри­ємств
Тема 6. Оборотні кошти та їхня організація на підприємстві
Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів
Тема 8. Кредитування підприємств
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах
Тема 11. Фінансова санація і банкрутство підприємств