.

Петрович Й. М., Захарчин Г. М.

Підручник. 2-ге вид., стереотипне.– 400 с.

ISBN  966-8340-19-1

В підручнику розглядаються концептуальні засади теорії організації виробництва, організація виробничого процесу на підприємстві , типи і методи організації виробництва та організація виробництва в умовах гнучких виробничих систем. Чільне місце від­ве­дено висвітленню організації ком­плексної технічної підготовки виробництва, особливо її економічних аспектів. Вперше в навчальній літературі на системній основі розкриваються основні методи економічного оцінювання ефективності реальних процесів організації технічної підготовки виробництва, тобто організації процесів підготовки під­при­ємств до випуску нової продукції.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Частина І. Теоретичні основи організації виробництва
Розділ 1. Концептуальні засади організації виробництва
Розділ 2. Організація виробничого процесу на підприємстві
Розділ 3. Типи  і методи організації виробництва
Розділ 4. Організація виробництва в умовах гнучких виробничих систем (ГАВС)
Частина II. Організація комплексної технічної підготовки виробництва
Розділ 5. Технічна підготовка виробництва та її економічна оцінка
Розділ 6. Організаційно-планова підготовка виробництва
Частина III. Організація і нормування праці та контролю якості продукції
Розділ 7. Організація трудових процесів та нормування праці
Розділ 8. Організація й управління технічним контролем якості продукції
Частина IV. Організація діяльності підрозділів основного виробництва та виробничої інфраструктури
Розділ 10. Організація діяльності виробничої інфра­струк­ту­ри і технічного обслуговування виробництва