.

Горлачук В. В., В’юн В. Г., Песчанська І. М., Сохнич А. Я. та інш.

Підручник / За ред. д. е. н., проф. Горлачука В. В., 2-ге вид., випр. і переробл. –  443 с.

ISBN  966-8340-59-0

В підручнику на основі вимог програми курсу “Управління земельними ресурсами” висвітлюються наукові основи використання земельних ресурсів та організаційно-правові, економічні, фінансові та екологічні аспекти сучасного управління земельними ресурсами.
На основі багаторічних досліджень автори вперше подають історичну довідку про розвиток системи управління земельними ресурсами України від найдавніших часів до сучасності.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Наукові основи використання земельних ресурсів
Розділ 2. Науково-організаційні засади формування системи управління земельними ресурсами
Розділ 3. Правові аспекти управління земельними ресурсами
Розділ 4. Організаційні аспекти управління земельними ресурсами
Розділ 5. Інформаційне забезпечення системи управління земельними ресурсами
Розділ 6. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки
Розділ 7. Управління землями природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
Розділ 8. Управління землями оздоровчого та рекреаційного призначення
Розділ 9. Управління землями історико-культурного призначення
Розділ 10. Управління землями з особливим режимом використання
Розділ 11. Землевпорядкування як функція управління земельними ресурсами
Розділ 12. Організаційні засади державного контролю за використанням і моніторингом земель
Розділ 13. Ринок землі в системі управління земельними ресурсами
Розділ 14. Управління охороною земельних ресурсів