.

Лойко Д. П.

Львів — 336 c.

ISBN 978-966-2025-94-1

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу з урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності, розглянуто основні відомості про управління якістю — поняття та категорії, еволюція підходів. Значна увага приділяється висвітленню вітчизняного та міжнародного досвіду з управління якістю. Викладено системи управління якістю, представлені в стандартах ISO серії 9000, їх розробка, впровадження на підприємствах, сертифікація та аудит. Значна увага приділяється загальному менеджменту якості (TQM) — підходам та методах управління організацією. У навчальному посібнику дано аналіз статистичним методів управління якістю, витрат на якість. Наведені контрольні тести для перевірки рівня засвоювання програмного матеріалу.
Навчальний посібник рекомендується для студентів, що навчаються за напрямками підготовки 8.050301 «Товарознавство і комерційна діяльність», 8.050302 «Товарознавство та експертиза в митній справі», 8.050303 «Експертиза товарів та послуг».

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
РОЗДІЛ 2. ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
РОЗДІЛ 4. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
РОЗДІЛ 5. СИСТЕМИ ЯКОСТІ В СТАНДАРТАХ ISO СЕРІЇ 9000
РОЗДІЛ 6. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
РОЗДІЛ 7. БАЗОВА КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ – TQM
РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБКИ Й ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
РОЗДІЛ 9. СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ ЯКОСТІ
РОЗДІЛ 10. ВИТРАТИ НА ЯКІСТЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
РОЗДІЛ 11. АУДИТ ЯКОСТІ ТА ПРЕМІЇ ЯКОСТІ