.

Беднарчук М. С., Шумський О. В.

Підручник

ISBN 978-966-2025-34-7

У підручнику висвітлюються товарознавчі аспекти (основи виробництва, класифікація та характеристика асортименту і споживних властивостей, пакування, маркування, зберігання, транспортування та особливості національного і світового ринку) основних груп побутових меблів.
Підручник розрахований на підготовку бака­лаврів і магістрів освітнього напряму “Торгівля” і пропонується науковцям, аспірантам, студентам і працівникам-практикам сфери внут­ріш­ньої і зовнішньої торгівлі товарами, які складають групу “Меблеві товари”.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник

Стислий зміст
Розділ 1. Визначення меблевих товарів. Роль меблів в упорядкуванні побуту
Розділ 2. Стан і перспективи розвитку виробництва та продажу меблів
Розділ 3. Характеристика матеріалів, які застосовуються у виробництві меблів
Розділ 4. Класифікація меблів
Розділ 5. Основи виробництва та формування асортименту і споживних властивостей меблів
Розділ 6. Характеристика асортименту і споживчих властивостей меблів
Розділ 7. Показники якості меблів та їх оцінювання
Розділ 8. Маркування, транспортування, зберігання і демонстрація меблів