.

Партин Г. О., Загородній А. Г., Корягін М. В.,  Височан О. С., Пилипенко Л. М., Янковська Л. А.

Навчальний посібник. – 2-ге вид. стереотип. – 240 с.

ISBN 966-8340-60-4

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні та практичні основи бухгалтерського обліку. Висвітлюються сутність, значення, предмет і метод бухгалтерського обліку, зміст і будова бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати, призначення рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація, поняття і види форм бухгалтерського обліку, принципи обліку основних бухгалтерських процесів, основи фінансової звітності та організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
Посібник розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, практикуючих і майбутніх бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, менеджерів, підприємців, і всіх зацікавлених бухгалтерським обліком і звітністю.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Бухгалтерський облік, його сутність та значення
Розділ 2. Предмет та метод бухгалтерського обліку
Розділ 3. Бухгалтерський баланс та звіт про фінансові результати
Розділ 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Розділ 5. Первинне спостереження, документування та інвентаризація
Розділ 6. Оцінка і калькуляція
Розділ 7. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Розділ 8. Суть та призначення облікової реєстрації
Розділ 9. Форми бухгалтерського обліку
Розділ 10. Принципи обліку основних господарських процесів
Розділ 11. Основи фінансової звітності
Розділ 12. Основи організації бухгалтерського обліку