.

Полікарпов І. С. , Шийко І. І., Шийко О. І.

Навчальний посібник–   304 с.

ISBN 78-966-2025-62-0   

У посібнику подані відомості про стан виробництва і споживання нагрівних приладів, про фактори, які формують їхній  асортимент і якість, споживні властивості й асортимент.
Посібник призначений для студентів товарознавчих та економічних спеці­альностей, пов’язаних зі сферою торгівлі.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України 

Стислий зміст
Розділ 1. Енергетика – основа розвитку економіки
Розділ 2. Фактори, які формують асортимент і якість нагрівних приладів
Розділ 3. Споживні властивості нагрівних приладів
Розділ 4. Класифікація і характеристика нагрівних приладів
Розділ 5. Прилади і системи  для опалення приміщень
Розділ 6. Прилади і системи гарячого водо­поста­чання (ГВП)