.

Я. І. Плахетко, І. П. Кінаш, В. М. Чорноус, А. П. Боднарчук, І. В. Яворський.

Навчальний посібник. – Львів –  400  с., Видання перше.

ISBN 978-966-2025-67-5

У посібнику викладений матеріал, що стосується асортименту основних товарів виробничої сфери та їхнього призначення. Одночасно подається коротка інформація про виробництво цих товарів, що сприяє кращому засвоєнню і розумінню споживних властивостей та якостей товарів. Достатня увага в посібнику приділена вимогам до зберігання і транспортування товарів.
У посібнику подані основи стандартизації та сертифікації товарів, описані питання управління якості продукції. До кожної теми додається перелік основних термінів та тестів для самоперевірки.
Для викладачів і студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів (молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів).

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Теоретичні основи товарознавства
Тема 2. Споживні властивості металопрОДУКЦІЇ
Тема 3. Продукція чорної металургії
Тема 4. Продукція кольорової металургії
Тема 5. Паливо та продукти його переробки
Тема 6. Продукція хімічного комплексу
Тема 7. Матеріали і вироби будівельного призначення
Тема 8. Лісові та паперові матеріали
Тема 9. Технологічне обладнання
Тема 10. Електронні комплектувальні вироби
Тема 11. Трансформатори і електричні машини
Тема 12. Енергетичне обладнання
Тема 13. Засоби промислової автоматики
Тема 14. Зварювальне обладнання