.

Супрун А. А., Зайвенко Т. О.

Навчальний посібник. Львів – 248 с.

ISBN 978-966-2025-59-0

Навчальний посібник підготовлено згідно нормативної програми курсу “Страхові послуги”. У видані розглянуто страхові послуги як підсистему страхового ринку, охарактеризовано галузі та види страхування в розрізі послуг, що надаються. Розділи посібника містять схеми, таблиці, термінологічний словник, тести, проблемні питання, формули для розрахунків, задачі та методику їх вирішення. Все це сприятиме самостійному опануванню матеріалу та дозволить виявити рівень його засвоєння.
Видання розраховане на студентів, викладачів економічних вузів та факультетів, а також на пересічного читача, який бажає самостійно опанувати курс. Може бути використане в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ….
РОЗДІЛ 2.  ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ТА ВЕДЕННЯ СТРАХОВОЇ УГОДИ
РОЗДІЛ 3. СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ПЕНСІЙ
РОЗДІЛ 4. СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
РОЗДІЛ 5. МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ
РОЗДІЛ 6. СТРАХУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ
РОЗДІЛ 7. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ
РОЗДІЛ 8. СТРАХУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ РИЗИКІВ
РОЗДІЛ 9. СТРАХУВАННЯ КРЕДИТНИХ І ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
РОЗДІЛ 10. АВТОТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАННЯ
РОЗДІЛ 11. МОРСЬКЕ СТРАХУВАННЯ
РОЗДІЛ 12. АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
РОЗДІЛ 13. СТРАХУВАННЯ МАЙНА І ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН