.

Шамровський О. Д.

Навч. посібник. — Львів — 275 с.

ISBN  978-966-2025-98-9

У навчальному посібнику викладаються основні поняття системного аналізу. У першу чергу, увага приділяється математичним моделям системного аналізу і способам їхнього вивчення. Розглядається велике коло проблем, починаючи від класичної механіки, і закінчуючи задачами екології й економіки. Широко застосовуються як чисельні, так і аналітичні методи розв’язання алгебраїч­них і диференціальних рівнянь, що дозволяє доводити розгляд будь-якої задачі до остаточних результатів.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. ЕЛЕМЕНТИ АНАЛІТИЧНОЇ МЕХАНІКИ
РОЗДІЛ 2. ДЕЯКІ НЕМЕХАНІЧНІ ЗАДАЧІ, ЩО РОЗВ’ЯЗУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
РОЗДІЛ 3. АСИМПТОТИЧНІ МЕТОДИ
РОЗДІЛ 4. ПОСЛІДОВНІ НАБЛИЖЕННЯ
РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ КАТАСТРОФ
РОЗДІЛ 6. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЛІНІЙНИХ СТАТИЧНИХ РІВНЯНЬ ЛЕОНТЬЄВА
РОЗДІЛ 7. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЛІНІЙНИХ ДИНАМІЧНИХ РІВНЯНЬ ЛЕОНТЬЄВА
РОЗДІЛ 8. НЕЛІНІЙНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ СТАТИЧНИХ РІВНЯНЬ
РОЗДІЛ 9. НЕЛІНІЙНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РІВНЯНЬ
РОЗДІЛ 10. ДИСКРЕТНІ ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ