.

Петрович Й. М., Банах Ю. В., Слобода Л. Я.

Навчальний посібник – 256 с.

ISBN 966-2025-30-9

В навчальному посібнику всебічно висвітлюються методичні і практичні питання сучасного підприємництва, етапи формування і організації функціону­вання підприємницької діяльності – від з’ясування сутності та ідеї започаткування власної справи до визначення організаційно-економічних чинників успішної діяльності бізнес-структур, їх адаптації до мінливого і динамічного ринкового середовища.
Навчальний посібник такого змісту дасть змогу студентам економічних спеціальностей ґрунтовно оволодіти технологією формування бізнес-структур, зрозуміти особливості їх функціонування. Він буде корисним для кожного, хто хоче започаткувати свій бізнес та організувати успішне його функціонування.

Гриф надано Міністерством освіти  і науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Основні засади формування суб’єктів підприємницької діяльності
Розділ 2. Створення і організація функціонування дозвільної системи
Розділ 3. Бізнес-план і технологія його складання
Розділ 4. Реєстрація суб’єктів підприємництва
Розділ 5. Формування персоналу фірми і організація його діяльності
Розділ 6. Договірні відносини в бізнесі
Розділ 7. Партнерські стосунки підприємця з банком
Розділ 8. Ризики у підприємницькій діяльності
Розділ 9. Оподаткування підприємницької діяльності
Розділ 10. Припинення підприємницької діяльності