.

Доморадзька С. Г., Гладун Т. М., Фещур Р. В., Самотій Н. С.

Навчальний посібник  – 304 с.

ISBN 978-617-574-065-1

Розглядаються поняття і види прогнозів, на базі яких здійснюється макроекономічне планування, головні елементи методології прогнозування, форми і організація розробки макроекономічних програм і планів, регулювання і мотивація виконання макроекономічних планів. Підручник крім теоретичного матеріалу містить основні терміни, тестові і практичні завдання, побудовані на конкретній статистичній інформації, яка характеризує сучасну економіку України. Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, викладачів, аспірантів, докторантів а також для спеціалістів відповідного профілю підприємств і організацій.

Гриф надано Міністерством освіти  і науки, молоді та спорту України

Стислий зміст
1. Основи планування
2. Поняття і розвиток прогнозування
3. Методологія прогнозування та макроекономічного планування
4. Основи прогнозних розрахунків на засадах економетричного моделювання
5. Організація макроекономічного планування
6. Регулювання і мотивація виконання макроекономічних планів