.

За ред. М. О. Данилюка.

Навч. посіб. – 531 с.

ISBN 978-966-2025-44-6       

У навчальному посібнику розглянуто питання  теорії, методики і практики планування та контролю діяльності промислових підприємств.
Призначений для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів шкіл бізнесу та післядипломної освіти, а також може може бути корисним для фахівців промислових підприємств та організацій.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві
Тема 2. Система планів підприємства
Тема 3. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції
Тема 4. Планування виробництва продукції
Тема 5. Оперативно-календарне планування виробництва
Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва
Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю
Тема 8. Персонал і оплата праці
Тема 9. Виробнича інфраструктура
Тема 10. Витрати виробництва
Тема 11. Фінансове планування і контроль на підприємстві
Тема 12. Планування оновлення продукції
Тема 13. Планування організаційно-технічного розвитку підприємства
Тема 14. Методика розроблення бізнес-плану підприємницької діяльності
Тема 15. Планування охорони навколишнього середовища
Тема 16. Використання інформаційних систем при плануванні на підприємствах
Термінологічний словник
Список рекомендованої літератури