.

Ярема Б. П., Маринець В. П.

Навчальний посібник – 224 с.

ISBN 966-8340-63-9

В навчальному посібнику на основі законодавчих та нормативних актів розглянуто сутність та елементи податкової роботи на сучасному етапі, охарактеризовано місце і роль органів державної податкової служби України в ефективному управлінні процесами адміністрування податків та у сфері державного управління загалом.
Використано найновіші документи з питань модернізації податкової служби України та удосконалення податкової роботи.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. Податковий менеджмент у системі управління фінансами
Тема 2. Податкова служба України та напрями її розвитку
Тема 3. Правові засади діяльності працівників податкової служби як державних службовців
Тема 4. Організація роботи державної податкової служби України
Тема 5. Облік платників податків та податкових надходжень органами державної податкової служби
Тема 6. Податкове прогнозування та аналіз надходжень до бюджету
Тема 7. Податковий контроль як функція податкового менеджменту
Тема 8. Робота податкових органів щодо стягнення податкового боргу
Тема 9. Організаційно-правові аспекти застосування Закону України “Про боротьбу з корупцією” у сфері оподаткування
Тема 10. Організація праці і діловодство в органах державної податкової служби України