.

Ярема Б. П., Маринець В. П. 

Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене  –  275 с.

ISBN 966-8340-45-0

У посібнику наведено практичні завдання з обчислення податків і зборів та складання податкової звітності. Він містить тестові завдання і бланки податкової звітності, що спрятиме засвоєнню теоретичного матеріалу та виробленню практичних навичок з податкової роботи.
Розрахований на студентів фінансово-еко­но­міч­них вузів та економічних факультетів вищих навчальних закладів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
 
Стислий зміст
Тема1. Податок на додану вартість
Тема 2. Акцизний збір. Мито
Тема 3. Прибуткове оподаткування підприємств та організацій
Тема 4. Оподаткування доходів фізичних осіб
Тема 5. Плата за землю
Тема 6. Державне мито
Тема 7. Інші податки та збори
Тема 8. Плата за ресурси