.

Віднійчук-Вірван Л. А.

Навчальний посібник. – 190 с.

ISBN  966-8340-74-4

Підручник “Платіжні системи” складається із восьми розділів, у яких послідовно розглядаються питання теорії платіж­ної системи, дається концепція платіжної системи України, аналізуються технологічна інфраструктура вітчизняних і зарубіжних платіжних систем та питання електронних міжбанківських розрахунків в Україні, робиться прогноз стосовно подальшого розвитку платіжних систем в Україні.
Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які спеціалізуються за фахом “фінанси і кредит”, “банківська справа”, “економіка”, “міжнародний бізнес”, “менеджмент”, “маркетинг”, “облік та аудит”, “міжнародні економічні відносини” та ін. Водночас дане видання може бути корисним як практичний посібник для кваліфікованих фахівців, які працюють у цих сферах.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Предмет, метод і завдання дисципліни
Розділ 2. Загальна концепція платіжної системи України
Розділ 3. Технологічна інфраструктура платіжних систем
Розділ 4. Безпека платіжних систем
Розділ 5. Зарубіжні платіжні системи
Розділ 6. Електронні міжбанківські розрахунки в Україні
Розділ 7. Системи масових електронних платежів та їх розбудова в Україні
Розділ 8. Впровадження і розвиток платіжних систем в Україні