.

 Зюкова І. О.

Технології маркетингових досліджень. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти – 2009.

ISBN 978-966-2025-82-8

Навчальний посібник, розкриваючи технологію проведення маркетингових досліджень, особливості розробки та використання інструментів маркетингових досліджень має на меті сформувати світогляд фахівців, які здатні на науковій основі планувати, організовувати та проводити маркетингові дослідження.
В навчальному посібнику надано теоретичні засади, розкрито методичний інструментарій та процедурну частину маркетингових досліджень, розроблено комплексне тренінгове завдання.
Навчальний посібник призначений для студентів економічних вищих навчальних закладів ІІІ – ІУ рівнів акредитації, аспірантів, викладачів. Може бути використаний у системі післядипломної освіти, перепідготовки і підвищення кваліфікації практичних працівників.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
РОЗДІЛ 1. Система маркетингових досліджень
РОЗДІЛ 2. Маркетингова інформація
РОЗДІЛ 3. Організація роботи із постачальниками маркетингової інформації
РОЗДІЛ 4. Структура та процес маркетингових досліджень
РОЗДІЛ 5. Методи збирання первинної інформації
РОЗДІЛ 6. Спеціальні дослідницькі техніки
РОЗДІЛ 7. Визначення місткості ринку та його сегментів
РОЗДІЛ 8. Дослідження кон’юнктури ринку
РОЗДІЛ 9. Прогнозні дослідження збуту
РОЗДІЛ 10. Дослідження конкурентного середовища та конкурентів
РОЗДІЛ 11. Дослідження поведінки споживачів
РОЗДІЛ 12. Маркетингові дослідження підприємства
РОЗДІЛ 13. Маркетингові дослідження брендів
РОЗДІЛ 14. Маркетингові дослідження у сфері послуг
РОЗДІЛ 15. Програмні продукти в маркетингових дослідженнях