.

Власюк Н. І., Мединська Т. В.

Навчальний посібник . – Львів: «Магнолія-2006» –  230с.

ISBN 978-966-2025-64-4

Навчальний посібник висвітлює основні моменти теорії і практики оподаткування в Україні, організації та методики справляння податків і зборів, їх інформаційно-облікове забезпечення в контексті діючих нормативно-законодавчих актів, які розуміють цей процес.
Розрахований для студентів ВНЗ напрямів і спеціальностей «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка підприємства», «Маркетинг» і «Менеджмент».
Буде корисним для викладачів та працівників податкової системи.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
ТЕМА 1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ
ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
ТЕМА 3. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ТЕМА 4. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ І НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ
ТЕМА 5. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
ТЕМА 6. АКЦИЗНИЙ ЗБІР
ТЕМА 7. МИТО
ТЕМА 8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ
ТЕМА 9. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК
ТЕМА 10. ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
ТЕМА 11. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄК­ТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦ­ТВА
ТЕМА 12. ПЛАТА ЗА РЕСУРСИ ТА ПОСЛУГИ
ТЕМА 13. ІНШІ ПОДАТКИ
ТЕМА 14. УХИЛЯННЯ ВІД ПОДАТКІВ І ПЕРЕКЛАДАННЯ ПОДАТКІВ
ТЕМА 15. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
ТЕМА 16. НЕПОДАТКОВІ ПЛАТЕЖІ В БЮДЖЕТ