.

Мізюк Б. М.

Підручник. – Львів: Магнолія 2006 – 744 с.

ISBN 966-8340-57-4

Стратегічне управління, що розглядається як діяльність вищого керівництва в конкурентному середовищі ринкової економіки, становить важливу складову менеджменту підприємства. В підручнику комплексно охоплено становлення та розвиток стратегічного управління, основні процеси формування та реалізації стратеії.
Розглянуті конкретні моделі основних видів стратегій під­при­єм­с­тва, розкрита концепція прийнятого ризику стратегічних рішень, математичні моделі та управління ризиком в циклічному процесі розробки та виконання стратегії. Приділена увага інформаційному забезпеченню стратегічного управління. Розкрита інформаційна природа управління та організація інформаційного забезпечення прийняття стратегічних рішень на базі сучасних інформаційних технологій.
Для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, менеджерів, підприємців.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Cтислий зміст
ЧАСТИНА 1.  СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Розділ 1. Поняття, рівні, завдання та моделі стратегічного управління
Розділ 2. Класифікація та огляд основних стратегій
Розділ 3. Конкурентоспроможність та конкурентні стратегії
Розділ 4. Функціональні стратегії
ЧАСТИНА 2. ПРОЦЕСИ І МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Розділ 5. Цілеутворення в стратегічному
Розділ 6. Стратегічний аналіз управлінні
Розділ 7. Методи аналізу середовища
РОЗДІЛ 8. ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Розділ 9. Стратегічне планування
Розділ 10. Реалізація стратегій
ЧАСТИНА 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧ­НОГО УПРАВЛІННЯ
Розділ 11. Забезпечувальні підсистеми стратегічного управління
Розділ 12. Інформаційне забезпечення в стратегічному управлінні
Розділ 13. Ризики в стратегічному управлінні