.

Коваліско Н. В.

Навчальний посібник  –  328 с.

ISBN 966-2025-06-4

Методологічні засади соціологічного аналізу процесів соціальної транс формації розкрито на підставі цілої низки досліджень стратифікаційних процесів в українському суспільстві, з’ясовано їхню специфіку та підходи щодо їхнього вивчення.
На підставі багаторічних досліджень на регіо­нальному рівні (здійснених автором в рамках держбюджетних тем, що реалізовані кафедрою соціології економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка) аналізуються соціально-стратифікаційні утворення (прошарки) в соціальній структурі міста Львова, а також специфіка соціальної ідентифікації та іденти фікаційні практики, життєві стратегії та стиль життя виділених прошарків, проблеми соціальної маргінальності та бідності в регіональному вимірі.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Теоретичні та методологічні проблеми соціальної стратифікації
Розділ 2. Історичні передумови аналізу процесів соціальної стратифікації
Розділ 3. Соціальна мобільність та відтворення стратифікаційної структури суспільства
Розділ 4. Оцінка стану та перспективи дослідження процесів соціального структурування українського суспільства
Розділ 5. Прикладні аспекти досліджень соціальної стратифікації