.

Хоронжий А. Г.

Навчальний посібник  – 220 с.

ISBN 966-8340-70-1

Курс лекцій охоплює основні питання науки, мистецтва і культури соціального управління, а також досвід управління персоналом. Розкриваються передумови соціального управління, виникнення, становлення і розвиток науки управ­ління, наукових шкіл і утвердження наукових положень. Висвітлюється зміст і організаційна побудова мистецтва і культури соціального управ­ління, а також досвід та управління персоналом.
Курс лекцій призначений для студентів-со­ціо­логів. Він буде корисним для тих, хто цікавиться менеджментом і соціальним управлінням.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
1. Передумови виникнення соціального управління
2. Становлення і розвиток соціального управління і його наукових шкіл
3. Наукові засади соціального управління
4. Мистецтво соціального управління
5. Культура соціального управління
6. Досвід соціального управління
7. Організація управління персоналом