.

Карпунь. І. Н.

Навчальний посібник – 432 с.

ISBN 978-966-2025-52-1

Подано головні механізми заходів, пов’язаних із санацією, реструктуризацією та банкрутством суб’єктів господарювання. Послідовно викладено економічний зміст, форми та порядок здійснення фінансового оздоровлення, обгрунтування методики санаційного аудиту, організації контролінгу та розробки, стратегії санації на підприємствах, з’ясовано основні позиції запобігання фінансовій кризі підприємства та успішної реалізації санаційної концепції. З’ясовано пропозиції складання програми та плану із зазначенням використання внутрішніх та зовнішніх фінансових джерел.
Докладно викладено нормативно-методичне забезпечення у модульній формі вивчення програми курсу процесів санації підприємств різних форм власності та найважливіші економіко-правові аспекти банкрутства й ліквідації підприємств. Детально обгрунтовано дії кредиторів, зокрема банків у відносинах з фінансово неспроможними боржниками.
Посібник адресовано студентам економічних факультетів вузів. Корисним може бути для фахівців, бізнесменів, фінансових менеджерів підприємств, слухачів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників виробництв.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Тема 1. Основи фінансової санації під-приємств
Тема 2. ОЦІНЮВАННЯ САНАЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 3. ПЛАН фінансової санації підприємств
Тема 4. Досудова санація
Тема 5. Санація підприємств у судовому порядку
Тема 6. Фінансування санації підприємств
Тема 7. Санаційна реструктуризація підприємства
Тема 8. державнА фінансовА підтримкА санації підприємств
Тема 9. Економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідація підприємств
Тема 10. Особливості санації, банкрутства та ліквідації підприємств різних форм власності та видів діяльності
Тема 11. шляхи визначення ефективності діяльності