.

Карпунь І. Н.

Підручник. — Львів — 448 с.

ISBN 978-966-2025-43-9

Підручник “Санація підприємств” започаткований як базовий курс дисципліни, що інтенсивно розвивається в горні економічних наук; присвячений висвітленню логіки і принципів управління процесами фінансової санації та банкрутства суб’єктів господарювання. На основі використання закордонного досвіду та вітчизняної практики діяльності підприємств в теоретичному і практичному аспектах обґрунтовано концептуальні засади санації відповідної складової вітчизняної економічної науки, висвітлено економічний зміст та нормативно-методичне забезпечення процесів санації в Україні. Докладно з’ясовано законодавчі акти щодо банкрутства й ліквідації боржників. Особливу увагу приділено складанню програми та плану санації, забезпеченню джерел фінансування та маневрам кредиторів (банків) у відносинах з фінансово неспроможними підприємствами-боржниками, а також розглянуто особливості санаційних заходів банківських установ. Значну увагу приділено методиці санаційного аудиту, організації контролінгу та основним домінантам запобігання кризовим явищам на підприємствах.
Адресовано викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям і практикам, які спеціалізуються в даній галузі.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Підприємство в економічній системі суспільства
Розділ 2. Дослідження засад ймовірності
Розділ 3. Санаційні заходи
Розділ 4. Фінансування санації підприємств
Розділ 5. Економіко-правові аспекти
Розділ 6 Основні домінанти в антикризовій діяльності на підприємстві