.

Гузенко О. П.

Навчальний посібник. – Львів – 336 с.

ISBN 976-966-2025-71-2

У навчальному посібнику схематично висвітлено основні елементи проектного фінансування, питання фінансового забезпечення інвестиційних проектів з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду. Послідовно розкриваються сутність і мотивація проектного фінансування, а також надається механізм експертизи та моніторингу інвестиційних проектів. Викладено основні положення впровадження інвестиційних проектів. Схематичне представлення матеріалу дає можливість по-новому висвітлити ті ключові положення, які сприяють більш поглибленому опануванню механізму проектного фінансування. Посібник містить комплексний блок для перевірки знань, блок тестових завдань та тлумачний словник основних термінів і понять. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, може бути корисним для аспірантів і магістрів, які займаються проблемами проектного фінансування.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України