.

Лавріненко Н. М., Латинін С. М., Фортуна В. В., Бескровний О. І.

Навч. посіб. – Львів. – 540  с.

ISBN 978-617-574-000-2

Посібник призначений для використання у навчальному процесі і для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей.
У посібнику викладено теоретичні основи лінійного програмування, основи теорії двоїстості, теорії цілочислового, дробово-лінійного, параметричного та динамічного програмування. Розглянуто теорію парного, багатофакторного регресійного аналізу, теорію систем економетричних рівнянь, теорію загальних економетричних моделей. До кожного розділу додається навчальний тренінг, у якому запропоновано контрольні запитання і завдання для самостійної роботи. Для контролю засвоєння теми в цілому наведено тестові завдання та комплексні індивідуальні контрольні завдання.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Частина I
ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Частина II
ЗАДАЧІ НЕЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Частина III
ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ