.

Гринів Л. С., Кічурчак М. В.

Навчальний посібник. — 464 с.

ISBN 978-966-2025-41-5

У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку національної економіки України. На основі використання праць українських і зарубіжних авторів, вивчення різноманітних статистичних даних та інших матеріалів авторами з’ясовано предмет, методологію та теорії національної економіки, проаналізовано розвиток української економіки до проголошення незалежності, розглянуто стратегію національної безпеки та структурні зміни у вітчизняній економіці, визначено особливості формування конкурентного сере­до­вища, найважливіші механізми державного регулювання та перспективи моделі розвитку національної економіки України, досліджено її зовнішньо­еко­но­мічну стратегію.
Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчаються за напрямом “Економіка і підприємництво”, для викладачів, магістрантів, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться проблемами національної економіки.

Затверджено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник

Стислий зміст
Розділ 1. Теоретичні засади та чинники розвитку національної економіки
Тема 1.1. Предмет, методологія і завдання вивчення національної економіки
Тема 1.2. Економічні теорії та чинники розвитку національної економіки
Розділ 2. Національна економіка та стратегія національної безпеки
Тема 2.1. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
Тема 2.2. Національне багатство та еколого-економічна безпека України
Тема 2.3. Національні рахунки та основні макроекономічні показники
Розділ 3. Державні інституції та механізми регулювання національної економіки
Тема 3.1. Державні механізми регулювання національної економіки
Тема 3.2. Програмування та прогнозування національної економіки
Розділ 4. Структурні зміни в національній економіці та регіональна політика
Тема 4.1. Промисловість і промислова політика в Україні
Тема 4.2. Сільське господарство та основні напрями аграрної політики в національній економіці
Тема 4.3. Виробнича інфраструктура України
Тема 4.4. Регіональна політика в системі національної економіки України
Розділ 5. Формування ринкового середовища в національній економіці України
Тема 5.2. Ринкова інфраструктура в національній економіці
Розділ 6. Зовнішньоекономічна національна стратегія розвитку
Тема 6.2. Державна політика по залученню іноземних інвестицій в національну економіку
Тема 6.3. Зовнішньоекономічна політика України
Розділ 7. Перспективні моделі розвитку національної економіки
Тема 7.1. Модель інноваційного розвитку національної економіки
Тема 7.2. Модель соціально орієнтованої національної економіки
Тема 7.3. Модель екологічно збалансованої національної економіки