.

Воронкова В. Г., Беліченко А. Г., Желябін В. О., Кириченко І. І., Ажажа М. А.

Навчальний посібник. – Львів. –  438с.

ISBN 978-966-2025-96-5 

У навчальному посібнику дається аналіз операційного менеджменту як дисципліни, науки, нового наукового напряму про концепції, методи, процедури, технологіії створення та функціонування операційної системи на виробничому підприємстві, виконання необхідних операційних функцій для процвітання бізнесу. Операційний менеджмент, аналогічний управлінню виробництвом, охоплює широке коло проблем і реалізується в усіх без винятку організаціях, тому для виконання його функцій потрібні операційні менеджери. Операційний менеджмент не випадково входить як обов’язкова дисципліна з напряму «Менеджменту» у всіх провідних бізнес-школах світу.  Фірма, корпорація, організація, підприємство  можуть досягти успіху, використовуючи різноманітні технології операційного менеджменту, щоб вийти на рівень висококонкурентоспроможних, досягти високої продуктивності та ефективності, реалізуючи функції – маркетингову, постачання, фінансову, наукових досліджень, управління персоналом, управління проектами. З початком епохи глобалізації та комерційного використання Інтернету ідеї операційного менеджменту більшою мірою використовуються успішними зарубіжними і вітчизняними компаніями. Навчальний посібник буде корисний тим, хто займається перетвореннями як у великій корпорації, так і в невеликому бізнесі, який виростає із торгової палатки.  Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, підприємців, бізнесменів, фахівців,  керівників підприємств, організацій і установ, хто цікавиться питаннями удосконалення виробництва, підвищення продуктивності праці, виходу України з кризи.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
ТЕМА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ТА
СУТНІСТЬ ДИСЦИПЛІНИ „ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
ТЕМА 2 ПРАКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ І СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕМА 3 ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА, СТРАТЕГІЯ І ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ТЕМА 4 ПРОЕКТУВАННЯ ПРОДУКТУ ТА ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕМА 5 ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ В
ОПЕРАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
ТЕМА 6 УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧОЮ ПОТУЖНІСТЮ В
ОПЕРАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
ТЕМА 7 ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ОПЕРАЦІЙНІЙ  СИСТЕМІ ТЕМА 8 УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ І ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ В ОПЕРАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
ТЕМА 9 УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕМА 10 УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ В КОНТЕКСТІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕМА 11 УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ І ЗБУТОМ В КОНТЕКСТІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕМА 12 КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕМА 13 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ОПЕРАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
ТЕМА 14 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
ТЕМА 15 УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ НА ПІД­ПРИЄМСТВІ
ТЕМА 16  КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ   ПРОЕКТАМИ