.

Лазановський П. П.

Навчально-методичний посібник. – 126 с.

ISBN 966-8340-83-3

У навчально-методичному посібнику розглядається методика розрахунку техніко-економічних показників книжкових видань на стадії їх видавничого опрацювання, а також практичні питання з вивчення дисципліни “Організація та економіка видавничої справи” у вигляді типових задач та тестів.
Навчально-методичний посібник розрахований на студентів базового напрямку підготовки “Економіка та підприємництво” вищих навчальних закладів, навчальними планами яких передбачено вивчення дисципліни “Організація та економіка видавничої справи”.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України