.

Чорноморченко Н. В., Іванова І. С., Приймак Н.С.

ISBN 978-966-2025-90-3

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни складений у відповідності до програми курсу.
У навчальному посібнику висвітлюються найсуттєвіші аспекти обґрунтування господарських рішень, зокрема, розглянуто економічну сутність та види господарських рішень; принципи та методи аналізу господарських рішень; інструментарій економічного обгрунтування ефективності рішень; процедуру  моделювання процесу прийняття рішень; можливості використання економіко-математичних методів та ЕОМ для прийняття господарських рішень в діяльності підприємств; особливості розробки господарських рішень в різних умовах господарювання.
До складу посібника включено стислий виклад тематичного матеріалу,  контрольні запитання й практичні задачі, питання для дискусійного обговорення, проблемні питання, тестові завдання одиничного та альтернативного вибору відповідей, перелік тем реферативних доповідей, завдання для виконання індивідуальних робіт з використанням ЕОМ та  методику проведення ділової гри.
Вивчення та осмислення запропонованого матеріалу дозволить якісно та професійно приймати та реалізувати різноманітні господарські рішення.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України
 
Стислий зміст
Розділ 1. Програма курсу “Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків ”
Розділ 2. Методичні матеріали щодо вивчення дисципліни та навчальні завдання для проведення практичних занять
Розділ 3. Організація виконання самостійної  роботи