.

Лубенець С. В.

Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навчальний посібник. – Львів: ПП “Магнолія 2006”. – 298 с.

ISBN 978-966-2025-89-7

В навчальному посібнику систематизовано та викладено основні теоретичні відомості щодо побудови і застосування найбільш поширених моделей і методів прийняття рішень в економіці, аналізі й аудиті та фінансах. Наведено приклади побудови, дослідження та аналізу типових економіко-математичних моделей із застосуванням можливостей табличного процесору MS Excel та його надбудов, засобів імітаційного моделювання та систем підтримки прийняття рішень.
Посібник призначається для студентів денної та заочної форм навчання, що навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”; для аспірантів та викладачів економічних і фінансових спеціальностей вузів; для керівників і спеціалістів підприємств, які прагнуть підвищити ефективність своєї управлінської діяльності та успішність керованих ними організацій.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Основи теорії прийняття управлінських рішень
Розділ 2. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті в умовах визначеност
Розділ 3. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті в умовах невизначеності та ризику
Розділ 4. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємства
Розділ 5. Моделі і методи імітаційного моделювання та їх застосування в аналізі та аудит
Розділ 6. Системи підтримки прийняття рішень та їх застосування у бізнес