.

Вієвська М. Г., Красовська Л. І., Шкіря Н. Л.

ISBN 978-966-2025-88-0

Навчальний посібник містить теоретичні та методичні матеріали для підготовки науково-педагогічних працівників до управління навчальною діяльністю, підвищення кваліфікації у сфері психолого-педагогічних, методичних компетенцій.
Представлений у посібнику матеріал ілюструється прикладами з практики викладання, використання педагогічних технологій імітаційно-ігрового, інтерактивного навчання, організації навчально-виховного процесу відповідно до вимог Болонської декларації. Кожний із розділів містить аналіз теоретико-методичного матеріалу, проведених досліджень, досвіду практичної діяльності, а також завдання для закріплення знань та можливостей використання теорії на практиці.
Навчальний посібник може бути корисним викладачам, магістрантам та аспірантам, всім, хто вивчає проблеми організації навчально-виховного процесу у вищій школі та прагне до вдосконалення педагогічної діяльності.

Стислий зміст
Розділ 1. Вища економічна школа у системі освіти
Розділ 2. Мотиваційні основи організації навчального процесу вищої економічної школи
Розділ 3. Організація роботи з формування професійної готовності та компетентності економістів
Розділ 4. Технологічне забезпечення навчального процесу з формування готовності студентів вищих економічних навчальних закладів