.

Хом’як Р. Л., Скибінська З. М.

Навчальний посібник. – 205 с.

ISBN 966-2025-04-9

У навчальному посібнику розкрито особливості ведення обліку на підприємствах малого бізнесу відповідно до програми навчальної дисципліни. Зокрема подано методику обліку діяльності малих підприємств, побудовану за наскрізними принципами, процедуру відкриття власної справи та методику аналізу діяльності малого підпри­ємства, окремо подано відповідні нормативні інструктивні матеріали щодо організації ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
Тема 1. Механізм створення малого підприємства в Україні
Тема 2. Основи організації бухгалтерського обліку на малих підприємствах
Тема 3. Облік власного капіталу
Тема 4. Облік грошових коштів та розрахункових операцій
Тема 5. Облік розрахунків за заробітною платою на малому підприємстві
Тема 6. Облік основних засобів та нематеріальних активів
Тема 7. Облік виробничих запасів на малих підприємствах
Тема 8. Облік витрат підприємства
Тема 9. Облік доходів від реалізації продукції малих підприємств
Тема 10. Облік фінансових результатів та їх використання
Тема 11. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності
Тема 12. Фінансова звітність малих підприємств
Тема 13. Аналіз діяльності малого підприємства