.

Вірван-Віднійчук Л. А.

Навчальний словник-довідник. — 311 с.

ISBN 966-8340-49-3

Книга містить базові категорії, поняття, терміни з наступних тем: стратегія міжнародного банківського бізнесу, зовнішньо-економічна банківська діяльність, платіжні системи, валюти країн світу, міжнародні валютно-фінансові організації, кредитні угоди, валютні ринки та валютні операції, глобальні економічні проблеми світу та валютно-фінансової сфери,  міжнародні електронні системи платежів та пластикові картки, електронний банківський бізнес та ін. Значне місце в ній займає сучасна міжнародна бізнес-інформація, яка може бути використана в навчальному процесі та в науково-практичній діяльності.
Для студентів, аспірантів, викладачів фінансово-економічних та комер­­цій­­них вищих навчальних закладів, працівників банків, експертів, бізнесменів, ме­неджерів фірм та установ, суб’єктів між­на­род­ного бізнесу та широкого кола читачів.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України