.

Гірняк О. М., Лазановський П. П.

Підручник, 3-тє видання, виправл. – 352 с.

ISBN 966-8340-10-8

У теоретичній частині висвітлено фундаментальні засади менеджменту: його сутність та значення, етапи розвитку, методи та функції. Значна увага приділена питанням прийняття управлінських рішень, керівництва та лідерства, організації праці менеджера, комунікації та інформації в менеджменті тощо.
Книга містить різноманітні за формою вправи (тести, ділові ігри, ситуації, задачі тощо). Їх виконання дає змогу творчо осмислити теоретичний матеріал, закріпити його в пам`яті, а наведені відповіді до них – перевірити себе.
Адресовано студентам вищих навчальних закладів, слухачам системи перекваліфікації та перепідготовки кадрів, менеджерам, підприємцям, усім, хто цікавиться наукою про менеджмент.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Стислий зміст
1. Сутність, значення та розвиток менеджменту
2. Методи менеджменту
3. Функції менеджменту. Планування як функція менеджменту
4. Організація в системі управління. Функція менеджменту “організація”
5. Функція менеджменту “мотивація”
6. Функція менеджменту “контроль”
7. Етика сучасного менеджменту
8. Комунікації в менеджменті
9. Керівництво та лідерство в організації
10. Рішення в менеджменті
11. Конфлікти в менеджменті
12. Організація праці менеджера
13. Розвиток особистого менеджменту
14. Антикризове управління діяльністю підприємства
15. Економічна ефективність менеджменту