.

В. Г. Топольник, М. А. Котляр.

Навчальний посібник. –  212 с.

ISBN 978-966-20-25-03-0

Навчальний посібник розроблено у відповідності з програмою курсу. З урахуванням сучасного стану в цій галузі діяльності викладено основні відомості про фізичні величини та їх вимірювання, організаційну структуру та функції метрологічної служби України, цілі стандартизації, основні нормативні документи, що використовуються в системі стандартизації України, система сертифікація продукції УкрСЕПРО, порядок проведення робіт з сертифікації продукції, в тому числі іноземного виробництва,  атестації виробництва. Проаналізовано розвиток систем управління якістю продукції і діяльності фірм і підприємств в Україні і за кордоном та сучасні тенденції в управлінні якістю. Наведено контрольні питання та тести  для перевірки рівня засвоювання програмного матеріалу. Навчальний матеріал викладено з урахуванням особливостей майбутньої виробничої діяльності фахівців у сфері ресторанного господарства, харчових і переробних виробництв.
Навчальний посібник рекомендується для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Харчова технологія та інженерія» спеціальності «Технологія харчування».

Стислий зміст
МОДУЛЬ 1. МЕТРОЛОГІЯ
Розділ 1. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ МЕТРОЛОГІЇ
Розділ 2.  ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ
Розділ 3. МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МОДУЛЬ 2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Розділ 4. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Розділ 5. ОРГАНИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Розділ 6 МІЖНАРОДНА І ЄВРОПЕЙСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ В ОБЛАСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
МОДУЛЬ  3. СЕРТИФІКАЦІЯ
Розділ 7. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ СЕРТИФІКАЦІЇ
Розділ 8. АТЕСТАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Розділ 9. ПОРЯДОК СЕРТИФІКАЦІЇ  ПРОДУКЦІЇ (ПРОЦЕСІВ, ПОСЛУГ)
МОДУЛЬ 4. УПРАВЛІННЯ  ЯКІСТЮ
Розділ 10. ЯКІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ
Розділ  11. РОЗВИТОК СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ (СУЯ)