.

За ред. О. Б. Чернеги.

Навч. посіб. – 2-е вид., оновл. і доп – 592 с.

ISBN 978-966-2025-49-1

У навчальному посібнику викладені основні питання стратегічного планування, прийняття рішень, організаційного розвитку міжнародних корпорацій; розглянуто особливості контролю і звітності фінансового менеджменту та соціальної відповідальності міжнародних корпорацій.
До кожного розділу дається резюме, контрольні запитання і практичні ситуації для обговорення, перелік літературних джерел.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, ви­кладачів вузів, слухачів системи додаткової професійної освіти, а також на тих, хто прагне самостійно вивчати проблеми управління на міжнародному рівні і всіх, хто цікавиться цими питаннями.

Гриф надано Міністерством освіти та науки України

Стислий зміст
Розділ 1. Зміст і характерні риси міжнародного менеджменту
Розділ 2. Середовище міжнародного менеджменту
Розділ 3. Стратегічне планування
в міжнародних корпораціях
Розділ 4. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях
Розділ 5. Організаційний розвиток
міжнародних корпорацій
Розділ 6. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях
Розділ 7. Контроль і звітність міжнародних корпорацій